Mejador Social


L'Associació Altruista Es Refugi, conscient que cada vegada més el fenomen de la pobresa es fa més extens, intens i crònic, ha posat en marxa un menjador social a les mateixes instal·lacions de Ca l'Ardiaca II.


El menjador social actualment té una capacitat per donar menjar calent a 50 persones.


Comedor social