Junta Directiva

Junta Directiva del Refugi

Comité Executiu  


President: Joan Seguí Perelló


Vocal adjunt a Presidència i Secretaria: Mª Rosa Arregui Álava


Coordinador: Gaspar Aguiló Capó


Vicepresident Primer: José Cortey Roig


Cap d'Àrea Econòmica: Antonio Horrach Moyà

Vocals: Bernardo Llull, Miguel Oliver Vicens y Juan Tolo Seguí Gamundí


Vicepresident Segon: Marieta Salas Zaforteza


Cap d'Àrea d'Afers Interns: Margarita Bordoy Seguí

Vocals: Lorenzo Jaume Coll, Magdalena Vicens Arbona y Antonia Ferriol Jodar


Vicepresident Tercer: Xim Fortuny Salas


Cap d'Àrea de Relacions Públiques i Institucionals i relacions amb la Premsa: Catalina Borrás Mateu

Vocals: Antonio Seijas, Ángela Flo, Catalina Garau Obrador y Ángela Aguiló Lemoine