L'entitat


Es Refugi és una associació sense ànim de lucre que treballa per donar acollida i pal • liar les necessitats bàsiques de les persones que per circumstàncies molt diverses es troben en situació o en risc d'exclusió social.


El perfil general dels usuaris beneficiaris de les actuacions de l'Associació Altruista Es Refugi són persones amb trencament de llaços familiars, laborals i socials.


L'Entitat col • labora amb la Direcció General de Serveis Socials del Govern Balear, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca, amb la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, amb Casa Família i el Servei d'Acolliment i Promoció Sociolaboral de l'Ajuntament de Palma. Així mateix, a l'hivern també coopera amb la Unitat Mòbil d'Emergència Social de la Creu Roja, UMES.

La entidad


Missió


* Facilitar centres, on qualsevol persona pugui ser acollida i atesa en les seves necessitats més elementals, a qualsevol hora del dia o de la nit, fins al moment en que pugui trobar una resposta més adequada a la seva situació de necessitat social.


* Ajudar els més necessitats en tots els vessants.Visió


* Humanitzar les condicions de vida de les persones sense llar i ser instrument de transformació social mitjançant el compromís personal i comunitari.Valors


* Personalització, treball individualitzat a partir de les necessitats, les demandes i les capacitats de la persona.


* Respecte a la persona, a la seva manera de ser, la seva història vital, als seus ritmes i al seu procés personal.