Qui som

La nostra missió i valors

La nostra entitat

Es Refugi és una associació sense ànim de lucre que treballa per a donar acolliment i pal·liar les necessitats bàsiques de les persones que, per circumstàncies molt diverses, es troben en situació o en risc d’exclusió social.

El perfil general dels usuaris beneficiaris de les actuacions de Es Refugi són persones amb trencament de llaços familiars, laborals i socials.

La nostra entitat col·labora amb organismes públics, com la Conselleria de Serveis Socials del Govern Balear, el Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca o la Regiduria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma, així com amb altres entitats del tercer sector.

Missió

Facilitar centres on qualsevol persona pugui ser acollida i atesa en les seves necessitats més elementals, a qualsevol hora del dia o de la nit, fins al moment en què pugui trobar la resposta més adequada a la seva situació de necessitat social; en definitiva, ajudar a les persones més necessitades, en tots els seus vessants, humanitzant les seves condicions de vida i ser instrument de transformació social mitjançant el compromís personal i comunitari.

Valors

Personalització, treball individualitzat a partir de les necessitats, les demandes i les capacitats de la persona.

Respecte a la persona, a la seva manera de ser, a la seva història vital, als seus ritmes i al seu procés personal.

Història

L’Associació Altruista Es Refugi neix el 10 de febrer de 1993 amb l’objectiu d’oferir atenció assistencial, així com una llar a les persones sense sostre de Mallorca.

Durant els primers anys, Es Refugi desenvolupa la seva activitat en un hostal situat al carrer Apuntadors de Palma i centra els seus esforços en l’acolliment de persones amb drogodependència, proporcionant-los un lloc on dormir i endreçar-se. Així mateix, se’ls ofereix metadona, xeringues i preservatius amb l’objectiu prevenir determinades malalties.

En 1994, gràcies a les administracions locals, Es Refugi inicia una nova etapa amb el seu trasllat a Sa Placeta, on continua amb el mateix compromís, això és, oferir un centre d’acolliment per a persones amb drogodependència sense suport familiar, on poguessin satisfer les seves necessitats bàsiques. Posteriorment, Es Refugi és, de nou, traslladat al centre d’acolliment del Carrilano.

En 1996, Es Refugi compleix amb un nou objectiu: la compra de la possessió Ca l’Ardiaca, situada en la perifèria de Palma i molt ben comunicada.

En 1999, l’Entitat es trasllada definitivament a Ca l’Ardiaca i, fruit de la nova realitat social, inicia la gestió d’un centre d’acolliment per a menors migrants, fins que aquests puguin ser atesos per altres centres gestionats directament pels serveis socials competents. Paral·lelament, el centre de Ca l’Ardiaca continua albergant un centre d’acolliment per a adults.

En 2007, Es Refugi finalitza una reforma en profunditat de Ca l’Ardiaca, que té com a objectiu adaptar les dependències a les normes de seguretat, sanitàries i per a discapacitats, instal·lant rampes i escales d’emergència.

En 2009, el Govern Balear reconeix la labor social exercida per l’Associació Altruista Es Refugi i li atorga el Premi Ramon Llull, conjuntament amb Can Gazà i Zaqueo.

En 2013, Es Refugi decideix ampliar la seva obra assistencial i obre un menjador social en les mateixes instal·lacions de Ca l’Ardiaca II.

En 2019, el centre d’acolliment Ca L’Ardiaca II passa a denominar-se Refugi Pare Gaspar Aguiló en homenatge i reconeixement a l’impulsor de l’entitat, coordinador durant molts anys i avui president d’honor, el Pare Gaspar Aguiló.

Actualment, Es Refugi atén aturats de llarga durada, aclaparats per l’impagament de les hipoteques, que han perdut el dret a la prestació de desocupació i amb ruptura dels seus llaços familiars, i que han vist agreujada la seva situació d’exclusió en 2020 a causa de la pandèmia global del Covid19.

Junta Directiva

President: Fernando Villalobos Cabrera
Vicepresident primer: José Luis Cortey Roig
Vicepresidenta segona: Marieta Salas Zaforteza
Vicepresidenta tercera: Margarita Bordoy Seguí
Secretària adjunta a presidència: María Rosa Arregui Álava
Sotssecretària adjunta a presidència: Ángela Aguiló Lemoine
Vocal: Antonia Ferriol Jodar
Vocal: Antonio Seijas Orol
Vocal: Catalina Garau Obrador
Vocal: Juan Antonio Marimón Pizá
Vocal: Juana Aroca Beltrán
President d’honor: Gaspar Aguiló Capó